vrijdag 26 mei 2017

Geen geldig rijbewijs - Verhaal van een verzekeraar

Buiten het medeweten van zijn ouders reed de 20-jarige zoon met hun voertuig en veroorzaakte een ongeval. De zoon had enkel een voorlopig rijbewijs en mocht dus niet zonder begeleider rijden. Op het ogenblik van het ongeval was hij niet begeleid.
 
De B.A.-verzekeraar liet weten dat hij verhaal zou uitoefenen voor de aan derden betaalde schadevergoeding. In zijn brief omschrijft de verzekeraar de reden voor verhaal als volgt: "De bestuurder van het voertuig voldoet niet aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden voor het besturen van een auto". "Het ongeval veroorzaakt door de zoon van mijn cliënten is zeker niet te wijten aan het feit dat hij alleen reed met het voertuig; het ongeval had zich eveneens kunnen voordoen met een begeleider. Kan men dan niet eisen dat de verzekeraar het oorzakelijk verband aantoont tussen de overtreding (zonder begeleider) en het ongeval of, met andere woorden, dat hij bewijst dat het ongeval te wijten is aan de afwezigheid van begeleider? "

Uiteindelijk kreeg het Hof van Cassatie het laatste woord (arresten van 19.2.2009, 19.6.2009 en 13.9.2012). Het Hof van Cassatie is van oordeel dat de B.A.-autoverzekeraar automatisch recht heeft op verhaal als een bestuurder een ongeval veroorzaakt terwijl hij de reglementering betreffende het rijbewijs overtreedt (hier: geen begeleider). Het verhaal van de B.A.-autoverzekeraar op de zoon van uw cliënten is dan ook geldig zonder dat de verzekeraar een causaal verband moet aantonen tussen de overtreding en het ongeval. De B.A.-autoverzekeraar kan echter geen verhaal uitoefenen tegen de ouders omdat de overtreding plaatsvond buiten hun medeweten.


Ontdek video's van ons aanbod en meer op YouTube