zaterdag 8 juli 2017

'Merendeel Belgen weet niet wat hij uitgeeft aan verzekeringen'

Uit een studie van iVox komt naar voren dat het beroep van ‘makelaar’ door de Belg steeds vaker wordt geprezen. Cijfers van Assuralia (beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen) leren ons dat het totale marktaandeel van verzekeringsmakelaars in 2015 met 49,3 procent is gestegen ten opzichte van 2014. Zowel voor de takken niet-leven (61,6%) als voor de takken leven (40,2%) wordt door de consument steeds meer gerekend op de expertise van zijn of haar makelaar.

Brocom, partner van Assuralia, bevestigt deze tendens en geeft enkele redenen aan waarom de Belg steeds vaker een verzekeringsmakelaar onder de arm neemt. Vooreerst, de consument ziet omwille van het diverse aanbod vaak niet langer meer het bos door de bomen. Onderzoek toont aan dat binnen iedere bevolkingsgroep de verzekeringskennis zeer laag is want welzeker 72 % van de respondenten heeft toegegeven verloren te lopen in de veelheid aan verzekeringen. Uit gelijklopend onderzoek (iVox) besluit Brocom dat 60 % van de Belgen totaal niet weet wat hun gezinsuitgaves zijn voor ‘verzekeringen’.


Gebrek aan kennis & digitalisering

Ten gevolge van dit kennisgebrek lijkt het zeer opportuun zich als consument door een makelaar te laten gidsen doorheen het kluwen van verzekeringen, dit om onder- of oververzekerd én zeker verkeerd verzekerd te zijn ten alle tijden te vermijden. De raad van Brocom is te kiezen voor de juiste makelaar waarbij men terecht kan voor correct advies en gepaste dienstverlening. Daarom kan gesteld worden dat bij deze keuze de vertrouwensband tussen beide partijen een doorslaggevende rol speelt !

 
Een bijkomende factor die meespeelt is de huidige digitalisering want ook de verzekeringssector ontsnapt hier niet aan. Onze consument wilt graag alle mogelijkheden vergelijken en nog liever uiteindelijk alles online afhandelen, dit om tijdsverlies & rompslomp te vermijden. De makelaar op vandaag is zich hier terdege van bewust en ziet zich genoodzaakt op deze trein van digitalisering te springen. Want hun potentieel, de jonge consument, is op vandaag zeer kritisch en prijsbewust.

Naar mening van Brocom is de ‘klassieke’ makelaar dus nog lang niet afgeschreven. De voornaamste taak van een tussenpersoon is tenslotte nog steeds een passende oplossing te bieden, een uitstekende service te bieden maar zeker de vertrouwensband met zijn klant te waarborgen.

dinsdag 20 juni 2017

Waarom best een extra reisverzekering afsluiten?

Bepaalde ziekenfondsen beperken (sinds 1 januari 2017)
hun reisbijstand.

Op vakantie in het buitenland een been breken, dan kan men in principe terugvallen op de reisbijstand van zijn ziekenfonds. Indien nodig wordt een repatriëring geregeld. Evenwel hanteert ieder ziekenfonds zijn eigen voorwaarden en beperkingen.

 Zo heeft de CM beslist om met ingang vanaf 2017 voortaan een geografische beperking op te leggen. Indien u reist binnen Europa of rond de Middellandse Zee kan men zich wel nog beroepen op de CM-reisbijstand, éénmaal u zich buiten deze grenzen begeeft, valt men helaas uit de boot. Bijvoorbeeld een reis naar Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Canada staat niet in de lijst van landen waar dekking is. Wel maakt de CM een uitzondering voor kinderen en jongeren die recht hebben op kinderbijslag. Voor deze groep blijft wel een wereldwijde dekking van kracht.

Niet alleen de CM , ook bij de onafhankelijke ziekenfondsen (Partena, PartenaMut, Omnimut, Freie en Onafhankelijk Ziekenfonds) geldt deze beperking en is zelfs reeds vanaf 2010 deze reisbijstand terugschroeft tot Europa en landen in Middellandse Zeegebied. De Liberale Mutualiteit biedt evenzeer enkel reisbijstand in uitgebreid Europa en Middellands Zeegebied en dus evenmin in landen zoals de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Afrika. De wereldwijde reisbijstand wordt gefinancierd via de aanvullende ziekteverzekering, verplicht voor alle leden en waar een verplichte bijdrage voor moet betaald worden. Wie een zorgverlener bezoekt of geneesmiddelen koopt, moet ter plaatse de kosten zelf betalen, maar worden achteraf terugbetaald. Een ziekenhuisopname daarentegen wordt volledig geregeld door de LM mits een franchise van 50 euro. Bij de Socialistische Mutualiteit is er geen geografische beperking voor de vier Vlaamse ziekenfondsen: Bond Moyson West-Vlaanderen, Bond Moyson Oost-Vlaanderen, De Voorzorg Limburg en De Voorzorg Antwerpen. Net zoals bij de Christelijke Mutualiteit regelt de alarmcentrale Mutas de betaling van de medische kosten vanaf 200 euro. Bij de Socialistische Mutualiteit wordt ook een ziekenhuisopname volledig terugbetaald, mits een franchise aan van 25 euro per persoon per dossier.

Kortom , wie bij CM of de onafhankelijke ziekenfondsen aangesloten is en een reis heeft geboekt naar de landen buiten de EU en Middellands Zeegebied, kan zich vanaf nu best een aanvullende reisverzekering afsluiten. Aangezien de ziekenfondsen niet tussenkomen, is de dekking via de aanvullende hospitalisatieverzekeringen via AG Insurance , DKV, .. ook enigszins beperkt.

Daarom is het dan ook aangeraden uw makelaar tijdig te raadplegen om dit grondig te bespreken

dinsdag 13 juni 2017

Autogordel vergeten aan te doen en betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Ben je dan zelf aansprakelijk voor je schade ook al was het de fout van de andere bestuurder ?
 
 
Verplichting ?
De gordel dragen in de auto is wettelijk verplicht. Dit geldt voor ALLE passagiers die zowel voor- als achterin plaatsnemen. Er bestaan een beperkt aantal uitzonderingen. Zo hoef je je gordel niet te dragen als je achteruit rijdt. Je hoeft hem eveneens niet te dragen bij vrijstelling wegens medische redenen.
 
Boete ?
De minimale boete bij het niet dragen van je gordel is 110 euro voor volwassenen. Bij kinderen zonder gordel bedraagt de boete zelfs 165 euro.

Aansprakelijkheid ?
Bij ongeval waarvoor je niet aansprakelijk bent, verlies je door het niet dragen van de gordel niet al je rechten. Toch kan je als je lichamelijke letsels hebt wel eens een lagere schadevergoeding krijgen. Dat is zo als er een oorzakelijk verband is tussen het niet dragen van de gordel en je letsels.

Als met andere woorden kan worden aangetoond dat je letsels zwaarder zijn of werden veroorzaakt omdat je de gordel niet droeg riskeer je zelf op te draaien voor een deel van je schade.

Ontdek video's van ons aanbod en meer op YouTube